Przewóz osób i towarów

Kompleksowe realizacje budowy domów

Jako Generalny Wykonawca obiektu, kontrolujemy i koordynujemy prace przez cały okres inwestycji. W ten sposób zdejmujemy z inwestora ciężar rozmów z wieloma podwykonawcami oraz obejmujemy gwarancją rozwiązania kompleksowe dla całego obiektu. Współpracujemy z doświadczonymi podwykonawcami.

W procesie inwestycyjnym jako Generalny Wykonawca zapewniamy:

 • kompleksową usługę projektową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
 • fachowe przygotowanie placu budowy oraz całego procesu budowy pod inwestycję,
 • kompleksową realizację procesu inwestycyjnego zgodnie z zamówieniem Klienta, ustalonym czasem i budżetem,
 • zarządzanie i koordynację procesu budowy przez doświadczony i wyspecjalizowany zespół kierowniczy,
 • zarządzanie dostawami materiałów budowlanych,
  monitorowanie i raportowanie postępu i jakości robót budowlanych,
 • aktualizację harmonogramu prac,
  przewidywanie i eliminowanie potencjalnego ryzyka w procesie budowy poprzez stałą kontrolę bezpieczeństwa robót,
 • wykonanie inwestycji zgodnie z projektem, wraz z możliwością wprowadzania elastycznych zmian dokonywanych przez Inwestora,
  ciągłość prowadzenia prac,
 • kompleksowe przygotowanie inwestycji do odbioru końcowego i pozwolenia na użytkowanie,
  gwarancja usunięcia ewentualnych usterek powstałych podczas wykonywania prac budowlanych.

Zapytaj o ofertę